Strona główna   O nas     Separatory magnetyczne     Wibratory pneumatyczne     Narzędzia magnetyczne   Systemy Transportowe   Kontakt     NOWOŚCI 2018  
SEPARATORY MAGNETYCZNE WIBRATORY PNEUMATYCZNE SYSTEMY TRANSPORTOWE Choose Your Language

Separatory magnetyczne

STOŻKOWE / RUROWE

SZUFLADOWE / RUSZTOWE

PŁYTY MAGNETYCZNE

Separator kaskadowy

WIROPRĄDOWE

NADTAŚMOWE

RCYPII

OBROTOWE

  Kontakt

BĘBNOWE

Płyta magnetyczna

CIECZOWE

Separator rurowy

SZUFLADOWE / RUSZTOWE

AUTOMATYCZNE

KASKADOWE

PŁYTOWE

OLEJOWE

Separator automatyczny

Posiadamy w naszej ofercie separatory magnetyczne, które wykorzystywane są w wielu procesach technologicznych do wychwytywania ferromagnetycznych zanieczyszczeń ze strumieni produktów sypkich. Separacja magnetyczna może zapewnić:

- ochronę urządzeń technologicznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez elementy stalowe (ochrona rozdrabniarek, młynów itp.);

- zabezpieczenie surowców wprowadzanych do procesu technologicznego przed niepożądanymi zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi;

- odzyskanie surowców wtórnych (stali) celem dalszej przeróbki.

Urządzenia znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w górnictwie, energetyce, recyklingu, przemyśle spożywczym, chemicznym. Konstrukcje mogą być przeznaczone do montażu na przenośnikach taśmowych, kanałach i przesypach, przy liniach transportu pneumatycznego, itp. Każdy separator magnetyczny z naszej oferty odznacza się solidną budową i zwartą konstrukcją odporną na uszkodzenia mechaniczne.

W naszej ofercie znajdują się następujące modele:


RUSZTY MANGENTYCZNE

ODPYLAJĄCY

  Kontakt

MAGNETYZER WODY

Separator automatyczny